5/19/08

ते गेले तेंव्हा

सगळा वाराच थांबलाय
आवाज बंद झालेयत

पण भोंगे वाजातायत
दुकाने झग्मग्तायत
एसी चे झोत सोडतायत
सुंदर मुली गाणी गातायत
सुंदर मुले प्रचंड आनंदाने हसतायत
लाल इमारतींमधे खा-प्यायला वारेमाप आहे
अतोनात जागा आहे झोपायला...

ते गेलेत पण .
ते गेलेले आहेत.

आणि गल्लोगल्लीचे घाशिराम घाम पुसत घरी निघलेत.

No comments: